adres serwisu

                       LaptopFix                              ul.Grójecka 132, 02-390 Warszawa